o nás

STRONAS s.r.o. – nástroje, náradie a meracia technika

Spoločnosť STRONAS s.r.o. vznikla v roku 2007. Jej hlavnou činnosťou je distribúcia širokého sortimentu nástrojov, náradia a meracej techniky. Už od svojho vzniku sa stala partnerom domácich výrobných firiem ako aj významných zahraničných koncernov pôsobiacich v SR. Veľkou šírkou sortimentu ponúkaných nástrojov, náradia a meracej techniky sa spoločnosť približuje veľkým zahraničným obchodným firmám.

OBCHODNÝ REGISGTER: = > Odkaz

Okrem činnosti predaja, ponúkame aj ďalšie služby:

  • Komplexné technologické poradenstvo
  • Ostrenie celého sortimentu nástrojov (tvrdokov, HSS)
  • Opravy elektrického náradia cez zmluvné servisy